Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 3. 2014

Rozhovor s odvolaným starostou Janem Schneiderem

Pondělní odvolání celého vedení nikdo nečekal, jaké pocity jste si z tohoto zasedání zastupitelstva odnesl Vy?

Nebudu skrývat, že to byl pro mě docela šok. Už rok jsme byli v pozici, kdy naše koalice disponovala v zastupitelstvu pouze sedmi hlasy, tedy menšinou. Snažili jsme se s opozicí v důležitých věcech komunikovat a předkládat kompromisní návrhy. Ostatně se zástupci TOP 09 probíhaly pravidelné schůzky, na kterých se řešily zásadní otázky spojené s chodem města. Právě z toho důvodu, že jsme si byli vědomi reálného rozložení sil. Ještě začátkem roku jsme byli ujišťováni, že tento systém spolupráce je v pořádku. Jako nešťastnou vidím také roli zastupitelky Dohnálkové. Ta po svém neúspěchu ve vedení města neunesla svoji roli a podpořením zástupců TOP09, ale především ODS a KDU-ČSL do vedení města, naprosto popřela veškerá předchozí prohlášení a v neposlední řadě také to, proti čemu vždy bojovala a ve volbách svým voličům slibovala. Celý proces odvolání, kdy se takto důležitý bod předkládá až na samotném zasedání zastupitelstva, považuji za nedemokratický. Občané mají právo vědět předem, že se něco takového bude projednávat. Nakonec i samotní zastupitelé se nemohli na tuto situaci připravit, zvláště pak, pokud nám byla odepřena i krátká přestávka, během které jsme se chtěli s předloženým materiálem více seznámit. Myslím, že porušení těchto obecných zásad zastupitelské demokracie může být také v rozporu se zákonem o obcích.

Opozice Vám mimo jiné vyčítala právě nedostatky v komunikaci se zastupiteli, jak to tedy ve skutečnosti bylo?

Toto považuji za zástupný problém, ostatně jako další obecné důvody, které předkladatel materiálu zastupitel Švábenský v důvodové zprávě přednesl. Tolik pracovních schůzek a emailové komunikace se zastupiteli nikdy v minulosti neproběhlo. To, že zastupitelé ke své práci nepřistupovali aktivně a informace si také sami nevyhledávali, to už není můj problém. To je spíše jejich totální selhání. Mohu to demonstrovat na přípravě strategického dokumentu města, který vznikal v průběhu celého loňského roku. Každý zastupitel byl v některé z pracovních skupin, které se pravidelně scházely. Bylo by zajímavé se podívat do prezenčních listin, z těch byste poznali, že někteří se za celý rok zúčastnili jednou nebo dvakrát. Hovořit pak o špatné komunikaci je spíše úsměvné.

 

Myslíte, že za odvoláním Vás a ostatních členů městské rady tak mohlo být něco konkrétního?

Já považuji za největší problém neprůhledné financování rozvojové lokality Hony za Kukýrnou, kterou vlastní soukromý developer a investuje zde do výstavby bytových a rodinných domů. Město v minulosti podpořilo rozvoj tohoto projektu asi 60 miliony z veřejných prostředků, většinou formou výkupů veřejných ploch a komunikací. My jsem začali poukazovat na netransparentní a především zcela ojedinělý postup ze strany bývalého vedení, zejména pak radních za ODS a KDU-ČSL, kteří se nikdy podporou tohoto projektu a sympatiemi k majiteli developerské firmy netajili. Provedli jsme právní rozbor veškerých smluvních závazků a některé jsme rozporovali, což vyvrcholilo podáním žaloby na město Tišnov ze strany developera, který chtěl prostřednictvím soudu donutit město k plnění napadených smluvních závazků. V lednu tohoto roku dal prozatím nepravomocně prvoinstanční soud za pravdu městu, to pak mohla být ona pověstná poslední kapka. Dosavadní zažité postupy, kdy se investovaly veřejné prostředky do soukromých projektů, tak byly ohroženy. Ostatně, už jsem zaznamenal, že právě majitel této stavební společnosti je jednou z osob, která může stát v pozadí překvapivého chování některých opozičních zastupitelů.

Opozice Vám však vyčítala také špatnou komunikaci s občany a zaměstnanci radnice. Zde vidíte nějaký konkrétní okamžik, kde jste jako vedení města selhali?

Když jsem si přečetl tuto část prohlášení, musel jsem se pousmát. Jestli dnes lidé jako František Svoboda, Karel Švábenský nebo Karel Souček hovoří o komunikaci s občany, rád bych připomněl, že to byli především tito lidé, kteří už dávno mohli otevřít radnici veřejnosti. Skutečnost byla spíše opačná, neochota cokoliv zveřejňovat byla jejich doménou. Je škoda, že dnes lidé berou mnoho věcí automaticky a zapomínají na to, že ještě před třemi lety nebylo vůbec běžné, že se podívají na internetu na podklady k jednání zastupitelstva, že si přečtou zápisy z jednání rady a zastupitelstva, na zastupitelstvo se mohou podívat v on-line přenosu, že město vlastní plně transparentní účty, na radnici existuje moderní vyvolávací systém s možností předchozí rezervace, veřejné prostory úřadu jsou vybaveny dětskými koutky, bezplatným pokrytí wifi signálem a novým informačním centrem. V loňském a předloňském roce proběhlo mezi občany města také několik průzkumů spokojenosti. Poprvé v historii města byla vydána podrobná výroční zpráva. Naše loňská finálová účast v projektu Otevřete.cz v kategorii Otevřeno, který hodnotí kvalitu poskytování informací občanům, otevřenost rozhodování, účast veřejnosti na rozhodování a svobodu šíření informací, myslím hovoří za vše. V kategorii nejlepší elektronická služba jsme s našim rezervačním systémem obsadili první místo v krajském kole soutěže Zlatý erb. To, že starosta města organizuje veškeré své schůzky prostřednictvím sekretariátu, to je snad také věc zcela běžná a je to spíše z praktických důvodů, než že by se dalo hovořit o nějaké neochotě řešit problémy. Zaměstnanci radnice to je kapitola sama pro sebe. Mnozí z těch, kteří z radnice odešli a nyní šíří různé pomluvy, má rozhodně máslo na hlavě. Dobře zvládnout personální politiku je vždy problém. Logicky se veřejnost dozvídá kritiku převážně od těch, na které jsou kladeny vyšší nároky. A mnohdy oprávněné nároky. Už nikdo z těch mála nespokojených nezmíní, že jsme na úřadě zavedli bonusy ve formě indispozičního volna, klouzavou pracovní dobu nebo firemní mateřskou školku. 

 

A jak byste hodnotil své působení v  čele města?

Volby v roce 2010 přinesly spíše patovou situaci, než-li jasný výsledek. Jako vítězná strana jsme se pokusili udělat maximum pro to, abychom naplnili náš volební program. Nakonec se podařilo najít složení zastupitelů, které to umožnilo. Bohužel to bylo celou dobu pouze s podporou osmi hlasů, tedy nejmenší možné většiny v tišnovském zastupitelstvu. Programové prohlášení vznikalo složitě, podařilo se nám tam však prosadit většinu priorit z volebního programu sociální demokracie. Od začátku nebylo jednoduché spolupracovat především se Zelenými. Bylo to často o velkých kompromisech a také sebezapření. A to není nic proti Zeleným, jejich politika je mi z velké části poměrně blízká. Spíše to bylo o zastupitelce Dohnálkové, zřejmě jsme si zrovna nesedli. Ale takové zkušenosti má v Tišnově více lidí. Z aktuálního pohledu bych tak spíše ocenil, že se vše podařilo udržet tak dlouho. Přeci jen moc nechybělo a dokončili jsme celé období. Z mého pohledu to bylo období dobré.  Pro město Tišnov tedy rozhodně. Ale to posoudí až občané v podzimních komunálních volbách.

 

Jste spokojen se stavem, ve kterém jste předal agendu úřadu? Co bude největší úkol pro vašeho nástupce?

Tak to na sto procent. Přál bych současnému starostovi, aby přebíral město v roce 2010, jako já. Předchozí vedení bylo ve správě města snad o století zpět. Podařilo se nám nastartovat nové procesy v řízení města, příprava podkladů je nyní na zcela profesionální a především odborné úrovni. To stejné platí o uzavíraných smlouvách, vyhlašovaných záměrech apod. A že se nový způsob práce zaváděl mezi některými úředníky poměrně těžce? Ano, je pravdou, že někteří byli po dlouhá léta navyklí na zcela jiný, slušně řečeno značně neefektivní, způsob práce. S těmi jsem dále spolupracovat odmítal.  Nyní je, až na drobné výjimky, tišnovský úřad zcela profesionální institucí, který se svou odborností řadí mezi nejlepší úřady v kraji.

 

Opozice Vám také vyčítala množství investic a utrácení finančních prostředků z let minulých

Jak už jsem řekl, město Tišnov jsme přebrali ve značně zanedbaném stavu. Starosta Svoboda se vždy oháněl dobrým hospodařením, nikdy však nezmínil, že je to na úkor rozvoje města. Takové to „kdo nic nedělá, nic nepokazí“. Ale samozřejmě se také nikam neposune. V roce 2010 jsme převzali  město s finančním zůstatkem 32 milionů. Rozběhli jsme velké množství investic, započali jsme s revitalizacemi městských budov, školských zařízení, opravou celých ulic, rekonstrukcí veřejného osvětlení, rekonstrukcí kina nebo koupaliště a přesto bylo ke konci roku 2013 na účtech města asi 56 milionů. Zvěsti o utrácení naspořených peněz jsou tedy naprosto mylné. Když nyní čtu o tom, jak nové vedení zrušilo post třetího místostarosty, aby ušetřilo městské prostředky, musím se smát. Právě pro možné politické uplatnění zastupitele Švábenského z ODS se totiž toto místo zřizovalo. A o jeho čtyřletém placeném účinkování na postu místostarosty pro dotace se myslím nemusím vyjadřovat. V době, kdy okolní města masivně investovala evropské prostředky, v Tišnově se nedělo téměř nic. Kdo zná blíže situaci například ve Sdružení sportovních klubů, kde je současný radní Švábenský předsedou, jistě si o jeho manažerských schopnostech obrázek dávno udělal. Kolega Bábor se po celou dobu intenzivně věnoval přípravě územního plánu, nakonec to, že na Trnci nyní nestojí bioplynová stanice je především jeho zásluha. A s tím, že bude v této oblasti pracovat, ho ostatně lidé do městského zastupitelstva zvolili. Šetřit na provozu města se musí jinde. Třeba tím, že jsme zavedli elektronické aukce, jsme jen za prvních devět měsíců provozování ušetřili asi 4 miliony korun.  Udělal jsme si mimochodem přehled plnění rozpočtů města od roku 2004. Ani jeden rok nebyl rozpočet sestaven jako vyrovnaný, tedy vždy výdaje převyšovaly příjmy a rozdíl byl financován volnými prostředky města. Mezi lety 2004 a 2008 dokonce toto zapojení nikdy nekleslo pod 20 milionů. Městu za poslední roky vzrostly daňové příjmy v řádech jednotek milionů korun, oproti tomu například příspěvek na výkon státní správy byl v roce 2009 asi 27 milionů a v roce loňském už pouhých 21 milionů. Tvrzení bývalého starosty Svobody o obrovském navýšení příjmů od státu se tak také nezakládá na pravdě. Spíše je třeba začít hovořit o tom, že jen pro letošní rok město získalo asi 50 milionů korun na dotacích, žádosti o další desítky milionů jsou nyní ve fázi posuzování na příslušných orgánech a během jarních měsíců budeme znát výsledek. To, že byl schválen námi předložený rozpočet, mimochodem téměř identický, co do investic, od toho přeloženého koncem loňského roku, hovoří za vše. Současný pan starosta Komprs několikrát prohlásil, že převzal město v dobrém stavu a že chce na naši práci navázat. V této situaci pak ale dost postrádám logiku celého politického převratu na tišnovské radnici. Jedině pak tu, že se blíží komunální volby.

 

Mluvíte stále o předchozím vedení, ale dva roky jste pod starostou Svobodou působil jako místostarosta?

To je pravda. Měl jsem ovšem v rámci městské rady pouze jeden hlas a s tím jsem nezmohl nic. A často jsem postupy tehdejší většiny ve vedení města kritizoval. A nebylo to pouze v otázce projektu výstavby v lokalitě Hony za Kukýrnou. V oblastech, které jsem spravoval, jsem myslím dobrou práci odvedl. Město Tišnov za mého působení dopracovalo komunitní plán sociálních služeb, který je dnes už aktualizován na celé území obvodu obce s rozšířenou působností a je hodnocen jako jeden z nejlepších v rámci Jihomoravského kraje, v prorodinné politice jsme obdrželi největší ocenění, jaké jsme si mohli přát, když jsme se stali vítězem soutěže Obec přátelská rodině, finanční prostředky do podpory sportu a kultury výrazně vzrostly. To, že nebyla ochota investovat do městského majetku, to, že nebyl zájem otevřít veřejnou správu občanům, to jsem nemohl ovlivnit. A v té době jsem proto také několikrát zvažoval rezignaci.

 

Co považujete za svůj největší rest?

Nepodařilo se mně dokončit zavádění nového vizuálního stylu města, příliš jsem se potýkal s nevolí některých úředníků. To mě opravdu mrzí. A obecně jsem chtěl být u realizace klíčových projektů, například u dlouho slibované a teprve za mého vedení města započaté realizace dostavby základní školy Smíškova. Zřejmě toho bude víc, náš konec ve vedení města byl příliš rychlý na to, abych si dokázal už v tuto chvíli vše uvědomit. Ještě stále si vše v hlavě analyzuji.

 

A jaké jsou nyní vaše priority, budete se chtít v  politice angažovat nadále?

Ano, stále zůstávám zastupitelem v Tišnově a svoji roli si nyní budu náležitě užívat. Nedopustím, aby to množství práce, kterou jsme s kolegy za ty více jak tři roky na radnici odvedli, šlo vniveč. Budu upozorňovat na to, co se dělo v minulosti špatně. Reálně totiž hrozí, že díky návratu většiny osob z minulého vedení, se mohou vrátit také některé staré návyky. A to by pro Tišnov nebylo dobré. V podzimních volbách se budu o přízeň voličů opět ucházet, v dubnu nebo v březnu předstoupím před kolegy v tišnovské sociální demokracii se svou vizí a budu žádat o jejich podporu jako lídr kandidátky.

 

Máte nějaký vzkaz pro občany?

Chtěl bych jim poděkovat za obrovskou podporu, které se mi v tuto chvíli dostává. Volají mně lidé, kteří se nikdy netajili rozdílnými politickými názory a přesto mně děkují za práci, kterou jsem pro Tišnov odvedl. A všichni do jednoho odsuzují způsob, jakým jsem byl odvolán a také to, že se do vedení města vracejí lidé, kteří pro jeho rozvoj v minulosti mnoho neudělali, spíše naopak. Této podpory si velmi vážím a právě tato podpora mne ještě více motivuje k tomu udělat vše pro to, abych se po podzimních komunálních volbách do vedení města vrátil s ještě silnějším mandátem.

 

Zdroj: www.vox-cz.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář