Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 9. 2014

Reakce na anonymní článek zveřejněný v TN č. 9/2014

V posledním čísle Tišnovských novin byl zveřejněn článek pana Pavla Trakala s názvem O šikaně, podvádění, lhaní a jiných věcech... Tento článek je plný závažných nařčení mé osoby a rovněž bývalých kolegů z Rady města Tišnova. Veškeré uvedené informace jsou však zcela záměrně vytrženy z kontextu, je zmíněna řada nepodložených a lživých domněnek, místy hraničících s trestným činem pomluvy. Autor článku se odvolává na podkladové materiály a informace poskytnuté v souladu se žádostí dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Přesto, že stejný zákon nařizuje poskytovateli informací, tedy městskému úřadu, zveřejnit do 15 dnů rozsah požadavku včetně textu odpovědi na internetových stránkách, do dnešního dne se tak nestalo. Důvodem je to, že žádný občan jménem Pavel Trakal v našem městě, dokonce v celém Jihomoravském kraji, neexistuje, což lze jednoduše doložit veřejně dostupnými informacemi v databázi Ministerstva vnitra. Jedná se tak o zcela anonymní příspěvek uveřejněný pod smyšleným jménem, jehož autor bohužel alespoň z části čerpal z informací, které nelze jinak získat, než právě na základě žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tedy nejspíše autor s nadstandardním přístupem k informacím uloženým na městském úřadě či k osobám tyto informace spravujícím.
Zajímavé na celé záležitosti je také to, že příspěvek byl otištěn, ač nebylo jeho uveřejnění řádně schváleno redakční radou Tišnovských novin. Jeho rozsah je v rozporu s pravidly pro výrobu Tišnovských novin a zejména pak bez ověření pravé identity autora, což jistě nevrhá dobré světlo na Tišnovské noviny, které byly nedávno předmětem tolik diskutované a kritizované změny koncepce kultury ve městě. Z tohoto pohledu tak slibovanou nezávislost a profesionalitu rozhodně nepřinesly, spíše naopak.
Česká strana sociálně demokratická i já, jako kandidát na starostu města Tišnova, důrazně odsuzujeme tento způsob pomlouvačné anonymní kampaně, ať už se dotkne kohokoliv. Za zvláště nešťastné pak považujeme fakt, že se odehrává na stránkách Tišnovských novin, tedy oficiálního městského zpravodaje hrazeného z veřejných prostředků. Celou volební kampaň proto chceme vést zásadně v duchu fair play, ke snahám na očerňování politických konkurentů se nesnížíme a dále také nebudeme podobné útoky komentovat. Věříme v moudrost a zkušenost vás, tišnovských voličů. Vy zajisté nepodlehnete této nečestné kampani a při výběru nových městských zastupitelů se budete ohlížet na volební programy jednotlivých stran a hnutí a především pak na to, co uchazeči o vaši důvěru už v minulosti dobrého pro naše město vykonali.
 

Přeji vám pěkné babí léto a při nadcházejících volbách šťastnou ruku
 

Jan Schneider
starosta Tišnova 2010-2014