Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 10. 2018

Kdo je skutečně odpovědný za ulici Brněnskou?

V posledních dnech se na sociálních sítích často diskutovalo o neúnosné situaci při rekonstrukci ulice Brněnská. Ano, je to náročná stavební akce a Tišnov ji už dlouhá léta potřeboval. Ale přiznejme si, že je neúměrně dlouhá a zatěžuje velké množství lidí, hlukem, prachem, snižuje jim výrazně komfort bydlení a znepříjemňuje život. Já říkám, že zcela zbytečně. V poslední době jsme se opakovaně na oficiálních kanálech města a z úst různých lidí dočetli a doslechli, že je to vlastně celé akce Jihomoravského kraje a tedy tam hledejme viníka. Ano, je před volbami, tak to chápu. Ale stejně tak, jak se někdo umí pochlubit svými úspěchy (mimochodem na počátku velké části těchto "úspěchů" stály ještě dvě předchozí radniční koalice), měl by umět přiznat dílčí neúspěchy a nepodsouvat občanům zavádějící a záměrně neúplné informace. Tak tedy ve stručnosti, jak se věci opravdu mají.

 

Problém číslo 1 - dlouhotrvající rekonstrukce:

První etapou projektu byla rekonstrukce vodovodu a kanalizace s názvem V 00169 — stavební práce Tišnov — Brněnská — vodovod a kanalizace — nové vyhlášení, která byla čistě v režii Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko. V tomto svazku je Tišnov nejsilnějším členem a má svého zástupce na pozici místopředsedy svazku (bohužel oproti předchozím obdobím se o tradiční pozici předsedy dobrovolně připravil). Tato akce v hodnotě 36,3 mil Kč bez DPH byla zahájena dle smlouvy o dílo 25. 9. 2017 s termínem dokončení 30. 4. 2018. Už ve zmíněné smlouvě o dílo se počítalo s tříměsíční provozní přestávkou od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018. V roce 2017 se tedy na stavbě reálně pracovalo asi 2 měsíce. Na tuto první etapu navazovala hlavní část rekonstrukce, tedy akce s názvem II/379 Tišnov - Drásov, II. et. Tišnov, ul. Brněnská (přeložky elektrického a komunikačního vedení, opěrné zídky, napojení místních komunikací, veřejné osvětlení, cyklostezka, vegetační úpravy, chodníky, silnice samotná atd.). V době, kdy se realizovala etapa první, nebylo ještě ani vydáno stavební povolení k etapě druhé a výběrové řízení na dodavatele druhé části se připravovalo. Už v té době tedy muselo být jasné, že se s vysokou pravděpodobností nepodaří obě etapy plynule navázat. Druhá etapa rekonstrukce podle uzavřené smlouvy o dílo započala až 20. 6. 2018. Tedy skoro 2 měsíce od ukončení etapy první. Když k tomu připočtu zmíněnou provozní přestávku, máme zde v tuto chvíli už 5 měsíců, kdy se na stavbě reálně nic nedělo, ostatně ani nemohlo. Pokud tedy čistá realizace první etapy trvala dle smlouvy cca 4 měsíce, mohla při důkladné koordinaci prací ze strany města (a svazku) celá rekonstrukce začít až v březnu 2018. Občané by tak byli ušetřeni jedné škaredé zimy. Ano, nedalo se předpokládat, jaké bude v březnu počasí. Veřejná zakázka na druhou etapu se ovšem zahajovala až 16. 3. 2018 s termínem podávání nabídek 24. 4. 2018. Byl tedy ještě dostatečný prostor harmonogram prací druhé etapy v případě potřeby upravit tak, aby na sebe vše navazovalo. Sečteno a podtrženo: První etapa začala v září 2017 zcela zbytečně a předčasně a prodloužila celou stavbu až o 5 měsíců.

 

Problém číslo 2 - kdo je odpovědný za realizaci stavby:

Už jsme si řekli, kdo byl investorem první etapy. Ze své praxe, kdy jsem působil jako předseda Svazku vodovodů a kanalizací, zcela bezpečně vím, že bez souhlasu Tišnova by svazek rekonstrukci sám o sobě nezahájil. Navíc bylo město dotčeným subjektem při územním a stavebním řízení, se zahájením prací už v roce 2017 tedy muselo souhlasit a je tedy jednoznačně za tuto situaci spoluodpovědné. A nyní ke druhé etapě. Té etapě, o které je nám tvrzeno, že probíhá zcela v režii kraje a město ji jen těžko může ovlivnit. Není to pravda. Celý projekt v hodnotě 38,9 mil Kč bez DPH se skládá ze dvou částí a je realizován společně. Jedním investorem a zadavatelem je SÚS JMK s podílem 22,5 mil Kč bez DPH a druhým investorem a zadavatelem Město Tišnov s podílem 16,4 mil Kč bez DPH. Město Tišnov se tedy na celé investici podílí více jak 40% prostředků a je plnohodnotným účastníkem. Dokonce výběrové řízení realizovala SÚS JMK s Městem Tišnov společně. Ve smlouvě o dílo se společností EUROVIA, kterou podepsal starosta města a kterou schválila městská rada č. 14/2018 konaná dne 23. 5. 2018 svým usnesením č. RM/22/14/2018 je, mimo jiné, uveden také termín dokončení díla, a to 31. 5. 2019. Pokud tedy do prosince letošního roku dojde ke zprůjezdnění ulice, jak bylo zástupci města deklarováno, nebude to určitě znamenat ukončení rekonstrukce jako takové. Pořád budeme mít na ulici Brněnské staveniště se všemi nepříjemnými omezeními, které z této skutečnosti vyplívají. A to s velkou pravděpodobností až do konce května příštího roku.

Smlouva o dílo -   V 00169 — stavební práce Tišnov — Brněnská — vodovod a kanalizace — nové vyhlášení

Zadávací dokumentace - výběrové řízení - II/379 Tišnov - Drásov, II. et. Tišnov, ul. Brněnská

Smlouva o dílo - II/379 Tišnov - Drásov, II. et. Tišnov, ul. Brněnská – Město Tišnov

Smlouva o dílo II/379 Tišnov - Drásov, II. et. Tišnov, ul. Brněnská – SÚS JMK

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář